Kênh kết nối

Điều khoản của website Xoilac TV

Điều khoản về bản quyền tại Xôi Lạc TV

Mọi nội dung trên trang web Xôi Lạc TV, bao gồm nhưng không giới hạn các bài viết, hình ảnh, video, là tài sản của Xôi Lạc TV và được bảo vệ bởi luật bản quyền. Việc sao chép, phát tán hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự đồng ý từ Xoilac TV là vi phạm bản quyền.

Trách nhiệm của người dùng khi sử dụng dịch vụ tại Xôi Lạc TV

Người dùng chịu trách nhiệm cá nhân về việc bảo mật thông tin tài khoản và mật khẩu của mình trên Xoilac TV. Nếu có bất kỳ hoạt động trái phép sử dụng tài khoản, người dùng phải thông báo ngay cho Xoilac TV để được hỗ trợ.

Hạn chế trách nhiệm

Xoilac TV không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này. Người dùng cần hiểu rõ và đồng ý rằng việc sử dụng dịch vụ của Xôi Lạc TV là trên cơ sở tự chịu rủi ro.

Liên kết đến bên ngoài

Trang web Xoilac TV có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài. Xôi Lạc TV không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của các trang web này. Việc sử dụng các liên kết bên ngoài là trên cơ sở cá nhân và tự chịu rủi ro của người dùng.

Chấm dứt dịch vụ

Xôi Lạc TV có quyền chấm dứt hoặc tạm ngưng cung cấp dịch vụ mà không cần báo trước. Trong trường hợp này, Xoilac TV sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào của người dùng hoặc bên thứ ba liên quan đến việc chấm dứt dịch vụ.

Thay đổi điều khoản

Xôi Lạc TV có quyền thay đổi điều khoản và điều kiện sử dụng mà không cần báo trước. Việc sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản mới.

Việc sử dụng trang web Xôi Lạc TV đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện trên đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web Xoilac TV.